Skip to content

Framtidens
datasenter

Et datasenter på Jæren kan gi flere tusen arbeidsplasser, redusere klimautslippene og føre til nye innovative løsninger i jordbruket.

Planen framover er at områdeplanen sendes ut på offentlig høring med frist for innspill til 14. februar 2021. Den endelige politiske beslutningen kan bli fattet rundt påsketider i 2021.

Dersom dette faller på plass, vil et datasenter kunne stå klart i løpet av 2023. 

Datasenter Jæren manipulert dronebilde

Framtidens
datasenter

Et datasenter på Jæren kan gi flere tusen arbeidsplasser, redusere klimautslippene og føre til nye innovative løsninger i jordbruket.

Planen framover er at områdeplanen sendes ut på offentlig høring med frist for innspill til 14. februar 2021. Den endelige politiske beslutningen kan bli fattet rundt påsketider i 2021.

Dersom dette faller på plass, vil et datasenter kunne stå klart i løpet av 2023. 

Hva er et datasenter?

Et datasenter er en hel bygning dedikert til og spesielt designet for å inneholde og støtte en stor mengde datamaskinvare. 

Det er flere serverrom i nesten alle moderne kontorbygg, men bare veldig store selskaper og virksomhet som jobber med å behandle data vil ha datasentre. 

På Jæren kan det komme tre typer datasentre: Hyperscalers er den største typen, som legger til rette for aktører som Amazon, Microsoft, Google og Facebook. En medium størrelse datasenter er det vi kaller co-location-sentre, der for eksempel Green Mountain kunne leid ut til mindre aktører som Lyse, banker og sykehus. Og så har du mindre bedriftsdatasentre, hvor globale aktører som eksempelvis bilfabrikker, Adobe og Booking.com kan lagre data.

hvorfor datasenter?

Hvorfor datasenter?

1. BEHOV

Det er et stort behov for flere datasentre. Behovet har blitt ytterligere større ved koronavirus­pandemien der global databruk har økt markant.

2. ARBEIDSPLASSER

Regjeringen vil at Norge skal være en attraktiv nasjon for databasert næringsliv. Det estimeres at datasenteret kan gi mellom 3 200 og 6 200 arbeidsplasser inkludert ringvirkninger.

3. GRØNT OG FRAMTIDSRETTET

Datasenteret på Jæren har tilgang på vannkraft, og spillvarmen fra et datasenter gir store muligheter både for jordbruk, veksthusnæring og oppdrett. 

“Hele regionen har fått en historisk sjanse til å sikre arbeidsplasser og skatte­inntekter i nye generasjoner. Det eneste som kan stanse oss, er om vi ikke står sammen. Det vil være håpløst om vi lot dette gå fra oss.”
“Dette blir det viktigste enkelt-vedtaket for kommunen i dette ti-året og kanskje enda lenger fram. Et datasenter på Jæren vil gi store ringvirkninger for regionen.”

Områder
egnet for datalagring

Det er kun noen få steder i Norge de såkalte «hyper scale» datasentrene kan ligge, nemlig i umiddelbar nærhet av kraftig strømforsyning. Statnett har akkurat startet bygging av Fagrafjell transformatorstasjon på Kalberg, og området vil være optimalt for denne type industri.

Dette er fordelene med dette området:

 • Tilgang til vannkraft med høy leveringssikkerhet
 • Plassering av transformatorstasjon, som gir tre uavhengige forsyningslinjer med strøm
 • Tilgang til internett / godt utbygd fiberinfrastruktur
 • Nærhet til flyplass og tog
 • Nærhet til universitet
 • Tilgang til kompetansemiljø og kvalifisert personell
 • Tilgang på overskuddsvarme fra datasentre gir mulighet for blant annet landbruk og annen kraftkrevende industri
Områdekart Datasetner Jæren - per 2020-11-03
Arbeidsplasser i regionen

Inge Brigt Aarbakke, CEO i Aarbakke Gruppen, har sammen med flere andre lokale næringslivsledere opprettet et fond på 10 millioner kroner.

Gruppen ønsker å «utnytte de industrielle mulighetene i kjølvannet av et datasenter».

Det er anslått at datasenteret vil gi mellom 3 200 – 6 200 årlige arbeidsplasser. Antallet avhenger av flere faktorer som eksempelvis omfanget av leveranser fra lokalt næringsliv. 

Les mer i artikkelen fra Næringsforeningen.

Grunneiere
er positive

Grunneiere
er positive

– Hvis det ikke kan bygges på en slik grunn, hvor kan det da bygges, spør grunneierne som gjerne gir fra seg grunnen.

Tre områder på til sammen 1881 dekar blir vurdert. Av dette er 295 dekar fulldyrket.

422 dekar ligger allerede inne i dagens kommuneplan, slik at det netto dreier seg om å legge til rette for 1459 dekar nytt areal.

Veien
videre

 • 15. nov – første­gangsbehandling i formannskapet i Time
 • Høringsperiode høsten 2020 / vinteren 2021
 • Frist for innspill 14. februar 2021
 • Våren 2021 – andre­gangsbehandling i formannskap og kommunestyre i Time
 • Datasenteret kan stå ferdig i 2023
Litt om oss

Det er flere involverte i arbeidet med datasenteret på Jæren. Masiv har inngått intensjonsavtale med grunneiere i Time, og Lyse vil levere kraft og internett til senteret.

Frank Skjæveland
Daglig leder
930 05 040
frank@masiv.no

Svein Kåre Tollefsen
Prosjektleder
905 92 669
Send e-post